تاثیر بدرفتاری های دوره ی کودکی بر مصرف مواد در بزرگسالی

تاثیر بدرفتاری با کودک

تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که رفتار شما به عنوان والد در کودکی فرزندتان چه تاثیراتی بر زندگی و شخصیت او در بزرگسالی دارد؟  تا به حال توجه کرده اید که رفتار شما می تواند به وجودآورنده ی چه آسیبی در کودکی باشد؟ مقاله ی حاضر تلاش دارد تا با ارائه ی […]

سبک های فرزند پروری و مصرف مواد

سبک های فرزند پروری و مصرف مواد

در اغلب اوقات والدین در مورد سبکی که با آن فرزند خود را رشد می دهند یا اطلاعاتی ندارند و یا پیامدها و آثار به جا گذاشته از شیوه ی تربیتی خود را نمی دانند. میخواهیم در این مقاله به این موضوع بپردازیم که شیوه های ما برای تربیت فرزندانمان چگونه موجب می شود که […]

تاثیر آسیب ها و بدرفتاری های دوره ی کودکی بر مصرف مواد

تاثیر آسیب ها و بدرفتاری های دوره ی کودکی بر مصرف مواد

تاثیر آسیب ها و بدرفتاری های دوره ی کودکی بر مصرف مواد در بزرگسالی تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که آسیب ها والد در کودکی فرزندتان چه تاثیراتی بر زندگی و شخصیت او در بزرگسالی دارد؟ تا به حال توجه کرده اید که رفتار شما می تواند به وجود آورنده چه آسیبی […]

تاثیر خانواده و خانواده درمانی بر کاهش مصرف مواد

تاثیر  خانواده و خانواده درمانی بر کاهش مصرف مواد

آیا تاکنون می دانستید که خانواده نقش تعیین کننده ای در بهبود افراد مصرف کننده مواد دارد؟ آیا می دانستید که خانواده درمانی یک شیوه بسیار کاربرد درمانی در مصرف مواد است؟ مقاله زیر با هدف ارائه اطلاعات علمی ، به بررسی و توضیح نقش اساسی و تعیین کننده خانواده و تاثیر فراوان خانواده درمانی […]

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید