برچسب: روانشناسی اعتیاد

 • احساس گناه در مصرف کنندگان چه تاثیری دارد؟

  احساس گناه در مصرف کنندگان چه تاثیری دارد؟

  احساس گناه در مصرف کنندگان مواد چه تاثیری دارد؟ تابه حال به این موضوع توجه نموده اید که احساس گناه ناشی از یک رویداد یا رفتار ناپسند چه تاثیراتی بر فرد می گذارد؟ و یا اینکه این احساس می تواند چه فشار روانی را به فرد وارد کند؟آیا می دانستید…

 • راهبرد های مقابله ای در مصرف کنندگان مواد

  راهبرد های مقابله ای در مصرف کنندگان مواد

  راهبرد های مقابله ای در مصرف کنندگان مواد چگونه است؟ آیا تاکنون به اهمیت روش مقابله با مشکلات فکر کرده اید؟ آیا اثرات و پیامد های آن را می دانید؟ این مقاله ضمن توضیح درباره راهبرد های مقابله ای ، با هدف بررسی چگونگی این راهبرد ها در مصرف کنندگان…

 • تاب آوری روانشناختی در مصرف کنندگان مواد

  تاب آوری روانشناختی در مصرف کنندگان مواد

  تاب آوری روانشناختی در مصرف کنندگان مواد تلاش برای درک ، پیش بینی ، پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد با این سوال شروع می شود که چرا افراد مواد مصرف می کنند؟ چه چیزی افراد را قادر می سازد در مقابل تاثیرات مخرب؟ مخربی که منجربه سوء مصرف مواد…

 • احساس تنهایی در مصرف کنندگان به چه صورت شکل میگیرد

  احساس تنهایی در مصرف کنندگان به چه صورت شکل میگیرد

  احساس تنهایی در مصرف کنندگان مواد چگونه است؟ همه ما می دانیم که اعتیاد گاهی باعث طرد شدگی افراد مصرف کننده می شود و آنها را مجبور می کند که از اطرافیان و عزیزانشان فاصله بگیرند تا عوارض مخرب مصرف مواد آسیبی به آنها نزند و یا در برخی موارد…

برای مشاوره رایگان کلیک کنید