برچسب: ترک اعتیاد اجباری

 • ترک اعتیاد اجباری

  ترک اعتیاد اجباری

  وابستگی به مواد مخدر یکی از پدیده های پیچیده جامعه امروزی است به همین سبب بسیاری از خانواده ها قصد دارند ترک اعتیاد بیمار خود را به صورت اجباری انجام دهند . این معضل چندوجهی جامعه را از منظر امنیت ، آرامش و ارزش‌های اخلاقی مورد تهدید و آزار قرار…

 • ترک تریاک

  ترک تریاک

  همان طور که می دانیم اعتیاد یک مشکل بزرگ در جامعه حتی برای فرد معتیاد است . امروزه ترک تریاک برای فرد بیمار کمی مشکل است زیرا بدن فرد کامل به آن عادت کرده است و ترک آن نیاز به حمایت و پشتیبانی می خواهد . یک فرد معتاد نه…

 • رهایی از اعتیاد

  رهایی از اعتیاد

  نجات یافتن از دام اعتیاد رهایی از اعتیاد گامی بزرگ برای تجربه ی زندگی پاک برای افراد گرفتار به معضل اعتیاد است. افراد بیماری که شانس زندگی دوباره را تنها و تنها با رهایی از اعتیاد و ترک اعتیاد به دست خواهند آورد، اما چگونه از شر اعتیاد رهایی یابیم؟…

برای مشاوره رایگان کلیک کنید