رابطه مستقیم رضایت از زندگی با مصرف مواد

تحقیقات بسیاری اثبات کرده اند که رضایت از زندگی با مصرف مواد مخدر رابطه ی مستقیمی دارد.رضایت از زندگی در واقع قضاوت شخصی از سعادت و کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهای انتخابی هر فرد است

نیاز های اساسی روانشناختی

نیاز های اساسی روانشناختی

نیاز های اساسی روانشناختی چیست و چه تاثیری در گرایش به مصرف مواد دارد؟ آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیاز های فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضا شوند. این نیاز ها مثلا نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خواستگاه و ماهیت یکسانی دارند. اما در […]

هوش هیجانی چه تاثیری بر مصرف مواد دارد؟

هوش هیجانی چه تاثیری بر مصرف مواد دارد؟

امروزه با مفهوم هوش هیجانی بسیار آشنا گشته ایم و مقالات متعددی در این راستا صورت پذیرفته است. در این مقاله قصد آن را داریم تا از منظری دیگر به این مفهوم بپردازیم. تا کنون اندیشیده اید که هوش هیجانی چگونه موجب گرایش به سمت مواد مخدر می شود؟ منشاء این رابطه چه چیزی می […]

انعطاف پذیری روانشناختی چیست

انعطاف پذیری روانشناختی چیست

تاکنون به این موضع اندیشیده اید که چرا برخی افراد در برخورد با مشکلات بزرگ زندگی دچار آسیب بیشتری نسبت به افراد دیگر می شوند؟ آیا توجه نموده اید که این افراد پس از تجربه ی آسیب به علت عدم سازگاری با مشکل و شرایط سخت به مصرف مواد روی می آورند؟مقاله زیر قصد آن […]

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید