دسته: خودشناسی

 • ترک ترامادول به صورت خودخواسته خطرناک است!

  ترک ترامادول به صورت خودخواسته خطرناک است!

    ترک ترامادول به صورت خودخواسته خطرناک و دشوار است، پیشنهاد میکنم برای ترک ایمن ترامادول به کمک متخصص مراجعه کنید. درمان ترک ترامادول شامل موارد زیر است: ۱- مصرف کاهنده های تدریجی تحت نظر پزشک: برای اجتناب از عوارض سندرم ترک ترامادول، معمولا مقدار مصرف ترامادول به تدریج کاهش…

 • رابطه مستقیم رضایت از زندگی با مصرف مواد

  رابطه مستقیم رضایت از زندگی با مصرف مواد

  تحقیقات بسیاری اثبات کرده اند که رضایت از زندگی با مصرف مواد مخدر رابطه ی مستقیمی دارد.رضایت از زندگی در واقع قضاوت شخصی از سعادت و کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهای انتخابی هر فرد است

 • نیاز های اساسی روانشناختی

  نیاز های اساسی روانشناختی

  نیاز های اساسی روانشناختی چیست و چه تاثیری در گرایش به مصرف مواد دارد؟ آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیاز های فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضا شوند. این نیاز ها مثلا نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خواستگاه و…

 • سبک های هویتی در مصرف کنندگان مواد چگونه است؟

  سبک های هویتی در مصرف کنندگان مواد چگونه است؟

  کمتر مفهومی است که به اندازه مفهوم هویت واجد معانی متعدد باشد. وجود مفاهیم مترادف و یا نزدیک متعدد برای هویت مانند: من فاعلی ، من مفعولی ، ما ، خود ، درک از خود ، تصور از خود ، بازنمایی خود ، آگاهی از خود ، خودانگاره ، هویت…

برای مشاوره رایگان کلیک کنید