مجوز کمپ ترک اعتیاد

کمپ همت دارای جواز به شماره ثبتی ۲۵۰۹۳ از سازمان کل بهزیستی استان تهران است .

مجوز کمپ ترک اعتیاد
مجوز کمپ ترک اعتیاد همت

مرکز درمان و بازتوانی معتادین پیروان همت

تمدید در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۷

به نام آقای حسن جاجویی چیه رئیس هیئت مدیره کمپ پیروان همت
موضوع فعالیت : اقامتی ، بهبود ، بازتوانی افرادبا اختلال مصرف مواد معتادین

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید