دوران بعد ترک اعتیاد

 دوران بعد ترک اعتیاد

 مراقبت های لازم بعد از ترک اعتیاد

دوران بعد ترک اعتیاد دارای مراقبت های است که باعث جلوگیری از بازگشت فرد به اعتیاد خواهد بود. این مقاله تهیه شده تا مراقبت های لازم دوران بعد ترک اعتیاد را به شما بیاموزد.

شرح مختصری از اعتیاد به مواد مخدر

امروزه افرادی زیادی در هر سن و شرایط خانوادگی به اعتیاد دچار شده اند و هر کدام به نحوی دنبال راهی برای ترک و درمان اعتیاد هستند زیرا معضل اعتیاد زیان بارتر از چیزی است که شما تصور کرده اید.شروع ترک اعتیاد و به جا آوردن برنامه های ترک باعث متحول شدن زندگی فرد و اطرافیان او خواهد شد.شروع درمان اعتیاد از تغییر در تفکر فرد شروع و سپس روی سایر عملکردهای وی تأثیرخواهد گذاشت و در صورتی که بیمار فکر خود را روی مصرف مواد مخدر متمرکز کند هرگز قادر به وجود آوردن تغیر و تحول در خود نیست.دوران بعد ترک اعتیاد باید مراقبت های صورت گیرد تا بتواند بعد از ترک یک زندگی سالم را شروع کند.

موانع شروع دوباره اعتیاد به مواد مخدر

همه بیمارانی که در ترک اعتیاد مصمم شده اند در خطر شروع دوباره اعتیاد ( بعد از ترک ) قرار دارند.منظور از موانع شروع دوباره اعتیاد همان مواردی است که باید بعد ترک اعتیاد رعایت شود تا بتوان از خطر عود اعتیاد در امان بود.۸۰ درصد افراد در دوران بعد ترک اعتیاد دوباره به سوی اعتیاد بازگشته اند و به همین دلیل مراقبت های بعد ترک اعتیاد برای دور ماندن فرد از اعتیاد لازم و ضروری است.زمانی که فردی بعد ترک، مجددا شروع به مصرف مواد مخدر کند دوباره معتاد خواهد شد و در نتیجه ترک اعتیاد دیگر موفقیت آمیز نخواهد بود. بیشتر احتمال شروع مجدد اعتیاد مربوط به ۲ ماه ترک اعتیاد است و خطر بازگشت تا ۵ سال بعد ترک اعتیاد وجود دارد.

دلایل اعتیاد مجدد در افراد

فرض کنید بیماری به خوبی در یک کلینیک، ترک داده شده است. زمانی که از کلینیک مرخص شود با انگیزه زندگی سالم در آینده قدم خواهد گذاشت.بیمار از نظر خود چون توانسته است مراحل خود چون توانسته است مراحل سخت خماری را به خوبی به پایان برساند حتما قادر است که برای همیشه زندگی پاکی را داشته باشد اما وقتی به خارج از مرکز پا بگذارد قضیه به گونه ای دیگر خواهد بود.فرد تازه متوجه خواهد شد که پاک ماندن آسان نیست و به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

بسیاری از بیماران در مرکز ترک چون دارای پشتیبان هستند از وسوسه اعتیاد  مصون خواهند ماند اما واقعیت ترک برای فرد بیمار مانند یک شوک قوی است.بیماری که به تازگی قادر به ترک شده باید در مقابل وسوسه اعتیاد بدون هیچ پشتیبانی بایستد تا دوباره معتاد نشود.علت گوناگونی برای برگشتن به پله اول ( اعتیاد و مصرف مواد ) وجود دارد. چنانچه فرد بعد ترک اعتیاد برای دور شدن از اعتیاد تلاش نکند انگیزه اش را از دست خواهد داد و بیمار برای ادامه راه ( بعد ترک اعتیاد ) تلاشی نخواهد کرد.ممکن است بیمار نسبت به احساس آرامش و توان ترک اعتیاد خود مغرور شود و فراموش کند که چه دردی را برای ترک اعتیاد تحمل کرده است.زمانی که از تلاش دست بردارد دیگر قادر به چشیدن شیرینی دوران بعد ترک اعتیاد نیست. به هر حال شروع مجدد اعتیاد به هر دلیلی که باشد بسیار تلخ است.

 آغاز کردن مراقبت های بعد درمان اعتیاد

بعد از درمان اعتیاد شما باید مراقبت ها را تا مدت ها ادامه دهید. در حقیقت وقتی مراقبت بعد ترک شروع خواهد شد که اعتیاد تمام شود و بیمار بتواند در جامعه حضور یابد.ابتدایی ترین زمان شروع مراقبت های مربوط به همان دوران ترک است. کادر درمانی مرکز ترک اعتیاد در زمان سم زدایی به بیماران مهارت های را آموزش خواهد داد که موفقیت ترک اعتیاد دائمی شود. مراقبت های بعد ترک تا زمان تعهد بیمار به زندگی سالم باید ادامه پیدا کند.بیشتر افرادی که توانسته اند برای همیشه به اعتیاد غلبه کنند اقداماتی چون شرکت در جلسات و گروه های خودیاری را داشته اند. اقدامات گفته شده در قالب ارزش ها باعث تحقق یافتن آینده ای روشن برای فرد بیمار است.

 آغاز کردن مراقبت های بعد درمان اعتیاد

چرا باید مراقبت های بعد ترک اعتیاد لازم است؟

دور ماندن از اعتیاد تنها هدف مراقبت نیست بلکه هدف اصلی مراقبت های ترک شرکت در برنامه های درمانی بعد از خروج مرکز ترک اعتیاد است.همه افراد مثل هم نیستند و برخی بیماران قادرند که اعتیاد را برای همیشه کنار بگذارند و برخی دیگر باز هم به رفتار قبلی خود ادامه خواهند داد. مراقبت های بعد ترک اعتیاد به صورت زیر باعث نجات بیماران از عود اعتیاد خواهد بود.

 • توانا کردن بیمار در انتخاب سبک سالم زندگی
 • بالا بردن مهارت های کنترل عواطف و استرس در بیماران
 • آموزش شناخت عوامل تحریک کننده اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد دوباره
 • آموزش کمتر شدن صدمات ناشی از عود اعتیاد ( در صورتی که فرد دچار لغزش شود و دوباره اعتیاد را ادامه دهد. )
 • امکان دسترسی داشتن به افراد پشتیبان برای حمایت کردن بیمار

اگر به دنبال یک مرکز خوب برای ترک اعتیاد هستید بهتر است کمپ همت را انتخاب کنید تا بتوانید برنامه های مراقبتی خوبی را برای دوران بعد از درمان اعتیاد داشته باشید.

بخش های مختلف برنامه های بعد ترک اعتیاد

همه ی بخش های مربوط به دوران بعد درمان اعتیاد در سلامت فرد خلاصه خواهد شد یعنی تمامی خدمات مربوط به سلامتی بیمار و غلبه او بر خماری و نشانه های میل به مصرف دوباره بوده به صورت موارد زیر آورده شده است.

 • بررسی مشکلات جسمی و روحی ( چه اثراتی مصرف مواد مخدر روی افراد بیمار دارد. )
 • گرفتن آزمایشات اعتیاد و بیماری های مرتبط به اعتیاد از بیمار
 • درمان بیمار با مصرف دارو و تجویز برای وی
 • آموزش های لازم در مورد سلامتی به بیمار

نوجوانان و مراقبت های بعد درمان اعتیاد

مسئله اعتیاد سن و سال نمی شناسد و در نوجوانان مسئله اعتیاد وجود دارد. چون بحث ما مربوط به بعد دوران ترک است به مراقبت های بعد درمان اعتیاد در رابطه با نوجوانان خواهیم پرداخت.نوجوانان بعد ترک اعتیاد مراقبت های ویژه ای را نیاز دارند زیرا مشکلات نوجوانان خاص و بسیار متفاوت است پس باید مراقبت های نوجوانان نیز خاص باشد.مراقبت های لازم بعد ترک در نوجوانان باید بر مهارت های زندگی و بالا بردن اعتماد به نفس متکی باشد تا فرد نوجوان بتواند زندگی سالمی را برای همیشه داشته باشد. مراقبت های بعد ترک اعتیاد در نوجوانان به صورت سه مورد زیر آورده شده است.

 • جرأت آموزی

طبق آمار نوجوانان سه ماه بعد از اتمام دوران ترک مجددا به اعتیاد روی خواهند آورد و بسیار کم پیش آمده که نوجوانان بعد از ترک در جلسات شرکت کنند و به خاطر همین اصل ( جرأت آموزی ) به وجود آمد.مشاوران در اصل جرأت آموزی به نوجوانان مهارت های ارتباطی را خواهد آموخت تا او بتواند بهتر در فعالیت های اجتماعی شرکت کند.

 • مدیریت وابستگی

مدیریت وابستگی در نوجوانان به وسیله پاداش، جوایز و سایر کارها صورت خواهد گرفت تا نوجوان بتواند از وابستگی به مصرف دوری کند. مدیریت وابستگی و جرأت آموزی باعث بالا رفتن سلامت نوجوانان در دوران بعد درمان اعتیاد است.

 • دیگر مراقبت ها

مصون ماندن از اعتیاد دوباره در بعضی نوجوانان نیازهای خاصی را خواهد طلبید نیازهای چون تحصیل کردن، مدیریت مالی و مهارت های لازم زندگی.همچنین ارتباط حمایتی نیز باعث کمتر شدن احتمال عود اعتیاد در نوجوانان خواهد شد که برنامه های درمانی مناسب با برطرف سازی نیازهای هر کسی در مرکز وجود دارد.

مشاوره برای دوران بعد ترک اعتیاد

یکی از مهمترین قسمت های ترک اعتیاد که در دوران بعد ترک هم وجود دارد، مشاوره است. مشاوره ترک اعتیاد باعث شناخت رفتارهای اعتیادآور و آموزش پیشگیری از رفتارهای اعتیادآور است. به همین دلیل مشاوره باید بعد از دوران ترک نیز وجود داشته باشد.مشاوران باید در مدیریت استرس کار، اختلافات خانوادگی، بالا بردن آگاهی خانواده ها در مورد اعتیاد و غلبه بر احساس مصرف در فرد به وی ( بیمار ) کمک کنند.یکی از بخش های مشاوره مربوط به بعد درمان اعتیاد، مشاوره دادن به خانواده ها است چون خانواده ها نقش اساسی را در موفقیت ترک بیمار دارند.

مشاوره برای دوران بعد ترک اعتیاد

بهترین مرکز مشاوره در تهران  و مشاوره خانواده با آموزش های لازم به فرد بیمار و خانواده بیمار کمک خواهد کرد تا اعتماد را در خانه ایجاد کنند.هر چند که مشاوره با خانواده ها در دوران ترک هم وجود دارد اما تداوم مشاوره با خانواده ها، به خانواده مربوط است. در بیشتر برنامه های ترک جلسات مشاوره به همراه کلاس های آموزشی برای خانواده ها برای تداوم پاکی وجود دارد.

پیشگیری از عود اعتیاد در بیماران

از ترسناک ترین چیزهای که در دوران بعد ترک وجود دارد غلبه بر میل دوباره است. پیشگیری از عود اعتیاد به وسیله جلسات و مشاوره ها برای فرد بیمار وجود دارد.مشاوره ها باعث شناساندن محرک های اعتیاد به فرد بیمار بدون معتاد شدن وی هستند. جلوگیری از عود کردن اعتیاد مربوط به دوران آغازین ترک در مرکز است که بعد از مرخص شدن بیمار ادامه دارد.

مدیریت ترک بیمار به وسیله خانواده ها

زمانی که بیمار در دوران بعد ترک به سر می برد خانواده باید سعی کند که فرد احساس بدی را نداشته باشد.در صورتی که خانواده ها بعد از درمان اعتیاد فرد را تنها بگذارند فرد در ادامه ی روند ترک ناامید شده و به مصرف دوباره مواد مخدر دست خواهد زد.همچنین انتظار خانواده ها از بیمار عادی رفتار کردن او ( بیمار ) است و به چشم یک فرد عادی به او نگاه خواهند کرد که کاملا اشتباه است چرا که فرد بیمار نیازمند طی کردن زمان است و باید به حال جدید خود عادت کند.پس باید هم فرد و هم خانواده وی روی بهبودی حال بیمار تمرکز کنند که خود بهبودی بیمار یک مرحله طولانی است که بهتر است در موردش از کمپ همت سوال کنید.

پروسه بهبوی بیمار بعد ترک اعتیاد

پروسه یا مرحله بهبودی اعتیاد در دوران بعد درمان اعتیاد با مشکلاتی از سوی بیماران روبرو خواهد بود که خانواده باید بیمار را درک کند.اشتباهات بیمار حتمی نیست و بیشتر به فکر بیمار مربوط است و تا زمانی که بهبودی نسبی  را پیدا نکند احتمال گرفتن تصمیم غلط در بیمار وجود دارد.خانواده باید به آرامی با تصمیمات غلط بیمار غلبه کند تا بیمار نقش خود را در خانواده حس کند و توجه خانواده خود را بفهمد تا ترک دائمی و موفقی را داشته باشد.

۴.۴/۵ – (۱۱ امتیاز)

Comments

4 پاسخ به “ دوران بعد ترک اعتیاد”

 1. عظیمی

  کسی که نمیخواد ترک کنه به اجبار بیاریم کمپ بیاد بیرون باز میره مصرف میکنه !!
  راضی کردنش هم کار سختیه ، افسردگی داره و از درد عشق رفته سمت مواد
  البته ما هنوز اقدام نکردیم ولی چاره دیگه هم نداریم باید به اجبار متوسل بشیم چون داره ذره ذره جلو چشممون از بین میره

 2. سپیده نیم‌رخ
  سپیده

  سلام همسر من ۳ سال هست ک اعتیاد ب شیشه داره تازه فهمیدیم چون از خانواده معقولی هست و خودش واقعا شخصیتی نداشت ک شک کنیم ما لاغر شدنشو مبنی ب فشار عصبی میگذاشتیم دچار سوضن شد و توهم متوجه شدیم و الآن کمپ هست میخواستم بدونم ایشون چقدر احتمال داره ک بتونه ترک کنه من ب عنوان همسرش اصلا نمیدونم برای آینده چیکار کنم و ی دختر ۶ ساله دارم فقط میخوام بدونم چند درصد احتمال داره ک ب طور کامل بتونه ترک کنه

 3. دختر تابستونی نیم‌رخ
  دختر تابستونی

  سلام ترک اعتیاد به خودشخص ربط داره که میتونه کامل ترک کنه یانه یه چیز دیگه ام اینکه باید ازاومدن ازکمپ مراقبت های لازم روانجام بدید

 4. دختر تابستونی نیم‌رخ
  دختر تابستونی

  سلام ترک اعتیاد به خودشخص ربط داره که میتونه کامل ترک کنه یانه یه چیز دیگه ام اینکه باید ازاومدن ازکمپ مراقبت های لازم روانجام بدید تاایشون بتونن کامل ترک کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان کلیک کنید