چگونه اعتیاد خود را ترک کنیم ؟

چگونه اعتیاد خود را ترک کنیم

به باور عموم ترک اعتیاد یکی از پیچیده ترین بیماری ها می باشد ، اگر فردی به صورت جدی تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشد و با روش ترک اعتیاد درست پیش برود قطعا بیماری او درمان می گردد و به یک فرد سالم تبدیل می شود . متاسفانه بیشتر افراد فکر می کنند که فرد معتاد یک فرد کثیف ، دزد و نفرت انگیز است . رفتار اجتماعي با معتادين توام با نفي و طرد ، نفرت و انزجار و خلاصه به شكل بر خورد با مجرم خطرناكي است كه عدم اش به از وجود .

اگر چه عوارض ثانويه اعتياد در بين گروهي از معتادين كه به دليل فقر و تنگدستي امكان تامين هزينه زندگي خود را ندارند ،سبب مي شود كه براي خرج اعتياد خود دست به هر كاري بزنند ، نسبت به سر و وضع و بهداشت فردي بي تفاوت شوند و در يك كلام مشمول تمام صفاتي كه جامعه به معتادان نسبت مي دهد باشند اما اين عموميت ندارند و اكثريت معتادان را شامل نمي شود .

همان طور که همه ما می دانیم معتاد قبل از این که یک مجرم باشد یک بیمار است و این رفتار های غلط اجتماعی و عملکرد نادرست دیگران است که به جای این که برای درمان آن ها تلاش کنند او را به سمت خلاف هدایت می کنند . خوشبختانه مدتی است كه در قوانين تجديد نظر شده و به عنوان مجرميت معتاد به شرطي كه اقدامات درماني را شروع كرده باشد ، حذف گرديده اما باورهاي اجتماعي فرقي نكرده و در زمينه آموزش اجتماعي و بخصوص خانواده ها تلاش چنداني صورت نگرفته است .

انتخاب روش مناسب برای ترک اعتیاد

افرادی که این تصور را دارند که روش ترک اعتیاد با بستن و زندانی کردن فرد معتاد آن  فرد بهبود می یابد یک تصور غلط است و چنین چیزی امکان ندارد و این افراد هر زمانی که آزاد شوند و امكان دسترسي به مواد مخدر پيدا كند ، در مصرف آن درنگ نخواهد كرد چون اختيارش دست خودش نيست . چنين روش هائي در مورد يك معتاد يا درواقع يك بيمار ، نوعي جنايت ناشي از عدم درك و آگاهي نسبت به اعتياد است كه متاسفانه با ساختن يكسري فيلم ها و القائات نادرست ، در ذهن مردم و جامعه رسوخ كرده است .

انتخاب روش مناسب برای ترک اعتیاد

روش های مختلف ترک اعیتاد

 •  روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو
 • روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مخدر و استفاده از دارو
 • روش ترک اعتياد سنتي با كاهش تدريجي مصرف مواد مخدر .

روش اول ترک اعتیاد : دز این روش فرد معتاد به یک باره مصرف مواد مخدر را قطع می کند بدون آن که دارو و یا ترکیبی را جایگزین مواد خود کنید که به این روش ترک اعتیاد یابویی و یا سقوط آزاد می گویند به همسن دلیل است که این روش ترک اعتیاد را ترک ییابویی نیز می گوبند كه در واقع تحمل عوارض و درد هاي ناشي از قطع سريع مواد به حدي است كه قدرت و توان حيواني چون يابو را طلب مي كند اما بهتر است كه به جاي اين اصطلاح نامانوس ، از واژه ترک سقوط آزاد استفاده شود .

در این روش ترک اعتیاد به علت قطع مصرف مواد ، مرحله عكس العمل هاي آشكار كه 1 تا 2 هفته طول مي كشد بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود اما نشدني نيست و كساني هستند كه اين عوارض را تحمل مي كنند . بزرگترين عيب اين روش اينست كه يك شوك مخرب جسمي و روحي به بيمار وارد مي گردد .

سيستم هاي توليد مواد شبه افيوني در بدن ، حدود ده ماه زمان نياز دارند تا باز سازي شوند لذا پس از گذراندن سختي هاي دو هفته اول ، مشكلات بي خوابي ، افسردگي ، كم حوصلگي، گريه كردن ، كند ذهني فراموشي تنبلي، عدم ميل به زندگي و غيره در بيماران وجود داشته و طي اين مدت شخص قادر به كار كردن نيست و يا راندمان كاري مساعدي ندارد. حتي تجويز مي كنند كه در اين در اين دوره ده ماهه شخص را بيشتر تنها بگذارندو تختخوابش را جدا كنند. در اين مدت به علت عدم تعادل جسمي و رواني ، بيمار نبايد تصميمات سرنوشت ساز بگيرد.

شوك مخربي كه در اين روش ترک اعتیاد به بيمار وارد مي شود ، سبب مي گردد كه بعضي از قسمت هاي توليد كننده مواد شبه افيوني بدن چه بسا تا آخر عمر هيچ وقت فعال نشود. اين مطلب به تائيد پروفسور آرتور گايتون رسيده و در عمل  بين كساني كه با روش سقوط آزاد ترک كرده اند درصد كمي به مرحله تعادل پايدار مي رسند و اكثراً دچار عدم تعادل در دراز مدت هستند و يا به تيك هاي عصبي دچار مي شوند.

روش دوم ترک اعتیاد : این روش ترک اعتیاد “ شبه سقوط آزاد “ است. بدين ترتيب كه پس از قطع فوري مصرف مواد مخدر و در طول يك هفته اول ، براي كاهش عوارض و دردهاي بيمار از دارو استفاده مي شود.اين همان روش رايج بين المللي منجمله در ايران و همچنين اگهي هاي ترک اعتياد است. به دليل ناديده گرفتن زمان بازسازي سيستم هاي توليد مواد شبه افيوني در بدن اين روش فرق چنداني با روش سقوط آزاد و عوارض حاصل از آن ندارد. مثال علمي آن اينست كه در روش روش سقوط آزاد شخص از بالاي ساختمان ده طبقه به پائين مي پرد ولي در شبه سقوط آزاد كمي تخفيف داده و ازيكي دو طبقه پائين تر سقوط مي كند.

روش سوم ترک اعتیاد : سومین روش ترک اعتیاد ، كاهش تدريجي مصرف مواد است كه به آن “ ترک سنتي “ گفته مي شود و از زمان هاي قديم تاكنون مرسوم بوده است . در ترک سنتي ، هر روز مقداري از مصرف مواد مخدر كم مي شود تا بتدريج به صفر برسد . مثلاً مقداري ترياك يا شيره را در ظرف آبي حل كرده و سپس به جاي مصرف مواد ، روزانه چند پيمانه مشخص از اين شربت می خورند و به جاي مقدار خورده شده آب مي ريزند تا شربت رقيق تر شود.

روش های مختلف ترک اعیتاد

اگر مقدار مواد مخدر در شربت اوليه طوري انتخاب شود كه ظرف حدود 15 روز مصرف مواد مخدر به صفر برسد در واقع مشابه ترک سقوط آزاد خواهد بود ولي اگر با حجم و مقدار بيشتر شربت عمل كنند به طوری كه بيش از 40 روز طول بكشد در اين صورت نتيجه بهتري عايد شده و عوارض كمتري به جاي می گذارد. عده  بسياري ازبيماران معتاد ، از روش ترک سنتي و كاهش تدريجی مصرف مواد استفاده كرده و نتيجه گرفته اند .

از روش ترک اعتیاد به صورت سنتی براي هروئين نيز می توان استفاده كرد مشروط بر آن كه بيمار به مدت 24 الي 48 ساعت از مواد مخدر استفاده نكرده و عوارض خماري آنرا تحمل كند و بعد به جاي مصرف هروئين ، از ترياك يا آب شيره استفاده كرده و به تدريج ميزان مصرف را كاهش داده و به صفر برساند. سنگين ترين عمل و مصرف بالاي هروئين ، پس از 48 ساعت از قطع مصرف مواد با  ترياك يا شيره قابل جبران است و البته 3 تا 4 روز طول مي كشد تا بدن بيمار با تغيير نوع مواد خود را تطبيق دهد و معمولاً‌ پس از يك هفته ، اوضاع عادي می گردد.

هر يك از روش هاي ترک سه گانه داراي محاسن و معايبي است . به عنوان مثال روش ترک سقوط آزاد براي كساني كه در ابتداي راه اعتياد هستند و به طور تفريحي و تفنني از مواد مخدر استفاده مي كنند و هنوز سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني بدن آنان از كار نيفتاده است خوب جواب مي دهد و چه بسا بهترين روش باشد ، اما همين روش ترک اعتیاد براي آن دسته بيماران معتاد حرفه اي كه ساليان متمادي به مصرف مواد مخدر با دوز بالا مشغول هستند نه تنها موثر نيست بلكه اغلب عوارض شديد و غير قابل جبرانی به جاي خواهد گذاشت . بعلاوه براي بيمارانی كه به كار دائم اشتغال دارند ، استفاده از روش سقوط آزاد ميسر نيست چون تا ده ماه نمی توانند كار مثبتي انجام دهند .

يا در روش ترک اعتیاد شبه سقوط آزاد ، اگر چه مصرف دارو سبب كاهش عوارض عكس العمل هاي آشكار در بيمار خواهد شد ليكن همين تركيبات داروئي بعضاً خطرناك تر از خود مواد مخدر مي باشند و دسته اي از آنها بسيار اعتياد آور هستند . مثال واضح آن هروئين است . اين ماده مخدر به عنوان دارو براي درمان  اعتياد اختراع و توليد شد اما در عمل خود به اعتياد خطرناك تری بدل گرديد و يا انواع و اقسام قرص های آرام بخش و مسكن وهمچنين قرص هاي روان گردان و توهم زا كه خود سرانه مصرف می گردد ، باعث رواج اعتياد به قرص در بين بيماران و بخصوص جوانان شده است .

آنچه در قسمت روش های شناخته شده ترک اعتياد گفته شد ، تنها راه های منحصر به فرد ترک اعتیاد نيست و امروزه شاهد ابتكارات فراوان ديگري هستيم ، يكي از اين ابتكارات اينست كه بيمار را سه روز بيهوش كرده و در طي اين مدت به اصطلاح سم زدائي می كنند و می گويند ديگر مشكلات جسمي معتاد تمام شده يا آنكه شنيده می شود در كشور های ديگر با جراحي مغز و دستكاری در آن درصدد علاج اعتياد هستند ! خلاصه معتاد بيچاره موش آزمايشگاهی كسانی شده است كه داعيه ترک اعتیاد او را دارند . حتي اگر اين روش های ترک اعتياد منجر به نابودي يا نقص دائمي در وی شود . واقعاً كه جاي تاسف است .

روش پيشنهادي  براي ترک اعتياد روش طولانی مدت است و با حداقل ضايعات جسمی و روانی ، بيمار معتاد را به سمت ترک دائمی اعتياد هدايت می كند به طوري كه در انتها ی پله ها ،خود بيمار عجله در دوره ترک دارد و نوعي زدگی نسبت به مواد مخدر پيدا می كند .

روش ترک اعتیاد به شیشه

متخصصان درمانگر اعتیاد می‌گویند برای درمان کسی که به مواد محرک شیشه اعتیاد پیدا می‌ کند ، داروی خاصی در دنیا وجود ندارد و داروهایی که تجویز می‌ شود تنها به کاهش علایم ناراحت‌ کننده بیمار کمک می‌ کند . درمان اعتیاد به شیشه همچون سایر مواد مخدر مشکل‌ترین درمان هاست . نکته اساسی این است که برای درمان اعتیاد به مواد مخدری که مرفین دارند مثل تریاک ، کراک و هرویین ، داروهایی مثل ” متادون ” و”بوپره‌نورفین” را تجویز می‌ شود اما برای درمان اعتیاد به شیشه داروی خاصی وجود ندارد . دارویی که خاص درمان اعتیاد به شیشه باشد در ایران و حتی خارج از کشور وجود ندارد ، بلکه داروهایی که برای ترک اعتیاد به شیشه استفاده می‌ شود داروهای کمکی از جمله ضداضطراب‌ ها و ضدافسردگی هاست که این داروها در کاهش علایم بیمار موثر هستند .

روش ترک اعتیاد به شیشه

برای درمان عوارض اعتیاد به شیشه براساس مدت و نوع و روش مصرف ممکن است که فرد نیاز به درمان دارویی به شکل بستری شدن یا سرپایی داشته باشد . بعد از درمان اختلالات روان پزشکی بیمار باید به وسیله روان پزشک خبره مورد بررسی و درمان قرار گیرد و به دنبال آن یا همزمان آموزش خانواده ، آموزش مهارت‌ های بهبود اولیه و پیشگیری از بازگشت و رفتار درمانی برنامه ریزی شود .

علائم جسمی و روانی ترک اعتیاد

وقتی یک فرد مواد مخدر را به طور کامل ترک می کند آن فرد دچار علائم متعددی می شود که اصطلاحا به آن سندرم محرومیت می گویند که این سمدرم شامل : درد عضلانی استخوانی ، بیخوابی ، بیقراری ، عطسه ، آبریزش بینی ، خمیازه ،  اسهال ، تهوع و استفراغ ، بی اشتهایی ، ضعف وبیحالی ، پرش اندامها ،  احساس سرما و گرما ، لرز ، تعریق ، تپش قلب ، اشک ریزش ، درد شکم ، هذیان ، پرخاشگری ، وسوسه به مصرف مواد…. می باشد . شدت علائم فوق در افراد مختلف متفاوت بوده و تحمل آنها بدون اقدامات درمانی صحیح بسیار دشوار می باشد این علائم  مدتی بعد از ترک اعتیاد برطرف می شود .

درمان وابستگی جسمی به مواد مخدر که اصطلاحا سم زدائی نامیده شده و در جامعه به ترک اعتیاد معروف است در مواردیکه بیمارتحت ارزیابی صحیح پزشکی و آزمایشات لازم انجام نگرفته و یا استاندارد های مراقبت های پزشکی و پرستاری رعایت نشود می تواند با خطرات جدی همراه باشد ، در غیر اینصورت سم زدائی سلامتی فرد را مورد تهدید قرار نمی دهد . سم زدائی از نظر علمی عبارتست از بکار بردن روشهایی که به بیمار کمک نماید تا دوره ترک را با حداقل علائم و بطور کنترل شده و بی خطر پشت سر گذارد .

زمانی‌ که با اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌ کنید ، ترک آن از نظر خودتان یک هدف غیرممکن به‌نظر می‌ رسد . مهم نیست تا چه حد غرقِ اعتیاد شده باشید ، اما رهایی از آن هیچ‌ وقت غیرممکن نیست . با درمان درست ، حمایت اطرافیان و یافتنِ دلیل اصلی اعتیاد ، تغییر امکان‌ پذیر است . حتی اگر برای ترک اعتیاد تلاش کرده‌ اید و موفق نشده‌ اید ، نباید امیدتان را از دست بدهید . قطعا برای رهایی از اعتیاد ، موانعی وجود دارند که باید آنها را پشت سر بگذارید ، اما همین‌ که به ترک اعتیاد فکر کنید ، یعنی در مسیر بهبود گام برداشته‌ اید .

به تغییر فکر کنید

 • مراقب زمان و میزان مصرف‌تان باشید تا بتوانید به نقش اعتیاد در زندگی‌تان بهتر پی ببرید.
 • فهرست معایب و مزایای ترک اعتیاد، همین‌طور هزینه‌ها و مزایای عدم ترک اعتیاد را تهیه کنید.
 • به چیزهایی که در زندگی برای‌تان مهم هستند، فکر کنید: همسر، فرزندان، شغل، سلامتی و علایق‌تان. اعتیاد شما چه تأثیراتی بر آنها خواهد گذاشت؟
 • نظرِ فردی را که به او اعتماد دارید درباره‌ی اعتیادتان بپرسید.
 • از خودتان بپرسید چه چیزهایی مانع تغییر شما می‌ شوند و چه چیزهایی می‌ توانند به تغییر شما کمک کنند؟

به تغییر فکر کنیدآمادگی برای ترک اعتیاد در ۵ مرحله‌ی مهم

 1. دلایل ترک اعتیاد را به خودتان یادآوری کنید .
 2. تلاش‌ های گذشته‌ی خود را برای ترک اعتیاد بررسی کنید . اقدامات اثربخش یا بی‌ فایده را شناسایی کنید .
 3. اهداف دقیق و قابل اندازه‌گیری‌ ای را برای خودتان مشخص کنید ، مثلا روز خاصی برای آغاز ترک اعتیاد یا محدودیت‌ هایی برای مصرف مواد مخدر .
 4. تمام چیزهایی را که یادآور اعتیاد شما هستند از خانه ، محل کار و مکان‌های دیگر دور کنید .
 5. به خانواده و دوستان‌ خود اعلام کنید که قصد ترک اعتیاد دارید و از آنها تقاضای حمایت کنید .

آشنایی با روش های سالم مقابله با استرس

پس از فکر کردن به تغییر و شروع درمان ، همچنان باید با مشکلاتی مواجه شوید که منجر به اعتیاد شما شده‌ اند . آیا در گذشته برای فرونشاندن احساسات دردناک ، آرام کردن خودتان پس از یک روز سخت یا فراموش کردن مشکلات‌ ، از مواد مخدر استفاده کرده‌اید ؟ زمانی‌ که پروسه‌ ی درمان را آغاز می‌ کنید ، ممکن است دوباره سروکله‌ ی این احساسات منفی (که قبلا تلاش می‌کردید با مواد مخدر سرکوب‌شان کنید)، پیدا ‌شود . برای موفقیتِ درمان ، ابتدا باید مشکلات زیربنایی زندگی‌ تان را حل کنید .

زمانی‌ که مشکلات زیربنایی زندگی‌ تان را حل کردید ، گاهی‌ اوقات ممکن است استرس ، تنهایی ، ناامیدی ، خشم، شرمساری و اضطراب را تجربه کنید ، اما فراموش نکنید که تمامی این احساسات طبیعی هستند . یافتن راه‌ های سالمِ مقابله با این احساسات هنگام بروز آنها ، بخش مهمی از درمان و بهبود شما خواهد بود .

محرک‌ها و تمایلات شدید خود را کنترل کنید

بهبود شما به پاک شدن‌تان ختم نمی‌ شود . مغز شما برای بهبود و بازسازیِ ارتباطات گذشته به زمان احتیاج دارد . حین این بازسازی ، ممکن است دوباره به مصرف مواد مخدر تمایل پیدا کنید ، اما می‌ توانید با دوری از افراد ، مکان‌ ها و موقعیت‌ هایی که محرک تمایل شما به مصرف مواد هستند، از روند بهبود خود پشتیبانی کنید . از دوستانی که مواد مصرف می‌ کنند دوری کنید . با این افراد معاشرت نکنید . با کسانی رابطه داشته باشید که از تصمیم شما برای ترک اعتیاد حمایت می‌ کنند ، نه کسانی‌ که تلاش می‌ کنند شما را به عادت‌ های مخرب گذشته سوق بدهند .

از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید . مشروبات الکلی موجب تضعیف خویشتن‌داری و قضاوت شما می‌ شوند و تضعیف این دو به‌راحتی شما را به مصرف مواد مخدر سوق می‌ دهد . متأسفانه دستیابی به مواد مخدر چندان دشوار نیست و وسوسه‌ی مصرف مواد حتی در دوران درمان نیز زیاد خواهد بود . پس بهترین کار این است که از هرگونه موقعیت و محیطی که به‌نحوی با مواد مخدر در ارتباط است ، دوری کنید .

اطلاعات درستی را درباره‌ ی سابقه‌ ی اعتیاد خود به درمان‌ گر بدهید . اگر از مصرف دارو های مسکن منع شده‌ اید ، اما به خدمات پزشکی یا دندان‌ پزشکی نیاز دارید و درد می‌ کشید ، صادقانه بگویید و درخواست کمک کنید تا راه‌ چاره‌ای به شما پیشنهاد بشود یا حداقلِ داروهای لازم برای شما تجویز شوند . شما هرگز نباید به‌خاطر اعتیادی که گریبان‌گیر شما بوده است ، احساس شرم یا حقارت کنید یا از مصرف دارو برای تسکین درد منع شوید. در صورت مشاهده‌ی چنین رفتارهایی، برای ترک اعتیاد باید به مراکز دیگری مراجعه کنید .

در استفاده از داروهای نسخه‌دار محتاط باشید. از این داروها اجتناب کنید یا اگر مجبور به استفاده از آنها هستید ، به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید. داروهایی که وسوسه‌ یا احتمالِ سوءاستفاده از آنها بالاست، عبارتند از: مسکن‌ها، قرص‌های خواب‌آور و داروهای ضد اضطراب.

محرک‌ها و تمایلات شدید خود را کنترل کنید

مقابله با تمایل به مصرف مواد مخدر

گاهی‌‌ اوقات نمی‌ توان جلوی تمایلات را گرفت ، بنابراین آشنایی با راه‌ های مقابله با این وسوسه‌ ها مهم و ضروری است :

 1. خودتان را سرگرم فعالیتی کنید که حواس‌ تان را پرت ‌کند : کتاب بخوانید ، با دوستان‌ تان ملاقات کنید ، به سینما بروید ، خودتان را غرق یک سرگرمی‌ کنید ، پیاده‌ روی یا ورزش کنید . زمانی که خودتان را سرگرم این کارها کنید ، میل به مصرف مواد مخدر کاهش می‌ یابد .
 2. درباره‌ی این تمایل با دیگران صحبت کنید : هر زمان که تمایل به مصرف مواد مخدر به سراغ‌ تان آمد ، این موضوع را با دوستان یا اعضای خانواده در میان بگذارید . صحبت کردن می‌ تواند در شناسایی دقیق منبع این تمایل ، بسیار مفید باشد . مزیت دیگر صحبت کردن این است که معمولا باعث فرونشاندن این تمایل مخرب می‌ شود و به حفظ تعهد شما برای ترک اعتیاد کمک می‌ کند . بنابراین ، نباید تمایل به مصرف مواد مخدر احساس بدی را در شما ایجاد کند ، چون به‌ راحتیِ صحبت کردن با دیگران می‌ توانید با آن مقابله کنید .
 3. مِیل‌سواری کنید : بسیاری از افراد تلاش می‌ کنند در برابر تمایلات خود مقاومت کنند ، در حالی‌ که برخی از این تمایلات آن‌ قدر قوی هستند که نمی‌ توان آنها را نادیده گرفت . زمانی که با این تمایلات مواجه می‌ شوید ، بهتر است مثل یک موج‌ سوار روی امواج تمایلات منفی سوار شوید تا اوج بگیرند ، بشکنند و سرانجام به امواج کف‌ آلودِ ضعیف تبدیل شوند . به این تکنیک «میل‌سواری» می‌ گویند .
 4. افکارتان را به چالش بکشید و آنها را تغییر بدهید : بسیاری از افراد هنگام مواجهه با میل شدید به مصرف مواد ، فقط اثراتِ مثبت مواد مخدر را به‌یاد می‌ آورند و عواقب منفی آن را فراموش می‌ کنند . بنابراین ، بهتر است به خودتان یادآوری کنید که اگر دوباره به مواد روی بیاورید ، حال‌ تان بهتر نخواهد شد و هر تلاشی که برای ترک اعتیاد کرده‌ اید ، به هدر خواهد رفت . مهم‌تر از همه، عزیزان‌ تان را ناامید می‌ کنید . برای اینکه این عواقب را فراموش نکنید ، می‌ توانید آنها را روی یک کارت کوچک بنویسید و همیشه همراه خود داشته باشید .

چه عواملی باعث عود اعتیاد می‌ شوند؟

محرک‌ های متنوعی می‌توانند افراد را در معرضِ بازگشت به الگوهای مخرّب قدیمی قرار بدهند . دلایل یا زمینه‌ های عود اعتیاد برای هر فردی متفاوت از دیگری است . برخی از دلایل رایج آن عبارتند از:

 • احساسات منفی (خشم، غم، آسیب روحی یا استرس)؛
 • احساسات مثبت (اینکه بخواهید حال‌ تان از آن‌ چه که هست بهتر بشود)؛
 • ناراحتی جسمی (عوارضِ ترک اعتیاد یا درد فیزیکی)؛
 • آزمودنِ خویشتن‌ داری («من می‌ تونم فقط یک نخ سیگار بکشم و وسوسه نشم»)؛
 • مشاجره با دیگران (جروبحث با همسر، خانواده یا دوستان نزدیک)؛
 • فشارهای جامعه برای مصرف (تصور اینکه مصرف مواد مخدر چیز غیر معمولی نیست)؛
 • مهمانی‌ ها و اوقات خوش با خانواده با دوستان.

نکته‌ ی مهمی که باید به‌ یاد داشته باشید این است که عودِ اعتیاد به معنای شکست مطلق درمان نیست . هرگز امیدتان را از دست ندهید . با پزشک یا مشاور خود تماس بگیرید و دوباره در جلسات ترک اعتیاد شرکت کنید . زمانی که دوباره برای ترک اعتیاد آمادگی پیدا کردید به محرک‌ هایی که سبب عود اعتیاد شما شدند ، گام‌ هایی که اشتباه برداشتید و گام‌ هایی که می‌ توانستید بردارید ، فکر کنید. هر زمان که اراده کنید می‌ توانید دوباره پروسه‌ ی ترک اعتیاد را از نو شروع کنید و از تجربه‌ ی شکست‌ های پیشین خودتان و دیگران برای تقویت تعهد دوباره‌ی خودتان بهره بگیرید .

چه عواملی باعث عود اعتیاد می‌ شوند؟

کلام آخر

اولین قدمی که برای ترک اعتیاد باید بردارید این است که شخص بیمار انگیزه لازم را برای درمان داشته باشد و یکی از بهترین و موثر ترین راه ها کمک گرفتن از مشاور و روان درمانگر و شروع جلسات درمانی است مصرف کننده با کمک مشاور می‌ تواند انگیزه خود را برای رهایی از اعتیاد قوی تر کرده و از راهکارهای علمی و عملی برای جلوگیری از مصرف مجدد استفاده کند .

از این که ما را تا آخر این مقاله همراهی کردید از شما سپاس گزاریم همچنین اگر نظر یا پیشنهادی در این زمینه دارید ممنون می شویم که با ما درمیان بگذارید .

اعتیادمشاوره ترک اعتیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *