بهترین مرکز مشاوره در تهران

بهترین مرکز مشاوره در تهران

معرفی بهترین مرکز مشاوره در تهران

بهترین مرکز مشاوره در تهران، با ارائه آموزش های لازم به بیمار و خانواده بیمار مهارت های درست ارتباطی را به همراه انگیزه ترک در بیماران به وجود خواهند آورد.همچنین مشاوره ترک اعتیاد باعث بالا بردن شانس دائمی ترک در فرد بیمار خواهد بود.

 بهترین مرکز مشاوره در تهران

بهترین مرکز مشاوره در تهران چگونه مرکزیست؟

بهترین مرکز مشاوره نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور، مرکزی است که بتواند سه مورد زیر را به جا بیاورد.

 • ایجاد فعالیت های مثبت

یک مشاوره ترک اعتیاد خوب باعث جلوگیری از تمرکز کردن فرد از اعتیاد دوباره و ایجاد فعالیت های مثبت است.انجام فعالیت های مثبت باعث فکر نکردن فرد بیمار به اعتیاد است ( ذهن فرد از اعتیاد دور خواهد ماند ) و دوره های ترک اعتیاد که در بهترین مراکز تهران وجود دارد به صورت تخصصی است.

 • ایجاد یک زندگی نو

مشاوره خوب باعث تغییر در زندگی فرد بیمار خواهد شد. فرد بیمار با کنترل سلامت جسمی و روحی خود به برنامه ای سالم برای زندگی روی خواهد آورد.برای نمونه یکی از راه های کنترل سلامت ورزش است که مشاوران به بیماران توصیه خواهند کرد. ورزش هم باعث سلامت فرد و هم باعث بالا رفتن مقاومت وی در مقابل اعتیاد است . همچنین در کنار ورزش تغذیه نیز باعث صدمه ندیدن فرد از اعتیاد خواهد شد.

 • پشتیبانی خانواده و نزدیکان

مشاوره قادر است باعث حمایت خانواده و نزدیکان شود. لازم به ذکر است که ترک اعتیاد بدون داشتن مشاوره امکان پذیر نیست و مشاوره ترک اعتیاد برای هر مرکزی ضروری است.( چون آسیب های اعتیاد بسیار گسترده است و بیمار بعد ترک اگر دچار مشکلی بود باید به مشاوره مراجعه کند. )همچنین دوستان هر زمان که نیاز به کمک و مشاوره داشتید می توانید با کمپ همت ارتباط برقرار کنید. پل های ارتباطی کمپ از طریق تلفن، سایت و یا به صورت حضوری وجود دارد.

راهکارهای مشاوره برای ترک اعتیاد

بهترین مرکز مشاوره در تهران بیشترین معتادان اوضاع روحی و روانی مساعدی ندارند به همین دلیل زمانی که تصمیم به درمان اعتیاد بگیرند به مشاوره نیاز دارند.شاید بگویید که بدون مشاوره هم ترک امکان پذیر است، بله! اما درصد بسیار ضعیفی ترک اعتیاد بدون مشاوره حتمی خواهد بود زیرا وابستگی مواد به راحتی از بین نخواهد رفت و احتمال شکست در ترک اعتیاد برای فردی که از خدمات مشاوره برخوردار نیست بسیار زیاد است.در نتیجه مشاوره ترک اعتیاد جزء اولویت های ترک اعتیاد است و راهکارهای مشاوره ترک اعتیاد به صورت زیر است.

راهکارهای مشاوره برای ترک اعتیاد

 • پیشگیری از اعتیاد بیشتر و کم کردن میزان اعتیاد

وقتی فردی دچار اعتیاد شود، اعتیاد وی هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود چون اعتیاد یک مشکل مزمن است و پیشرفت را با خود به دنبال دارد.فرد معتاد انحراف شدیدی دارد و قادر به شناخت راه درست نیست یعنی با وجود عقل و فکر اما او دارای انحراف فکری است. مشاوره از بیشتر شدن اعتیاد فردجلوگیری خواهد کرد و حتی میزان اعتیاد را در وی پایین خواهد آورد و تا زمانی که معتاد قادر به ترک نشود دست بردار نیست.

 • درمان اعتیاد

فرد معتا همیشه میل به مصرف دارد حتی در زمانی که با مصرف اتفاق خاصی برایش نیفتد. معتاد قادر به مقاومت در برابر وسوسه نیست و عدم مصرف مواد زندگی را برای او سخت خواهد کرد.مشاور به خوبی با وسوسه فکری معتاد آشناست و با عملکرد خود معتاد را در مقابل وسوسه های خویش مقاوم خواهد کرد.

 • حمایت اطرافیان

منظور از حمایت اطرافیان، حمایت سالم اطرافیان است. تصور بیشتر مردم از اعتیاد یک ناهنجاری است که فقط با خواستن و تلاش فرد معتاد از بین خواهد رفت.در صورتی که اعتیاد پیچیده است و از اعتیاد به عنوان یک بیماری خطرناک و البته مزمن نیز یاد شده است یعنی فرد معتاد همیشه در خطر است چون با اعتیاد و وابستگی اراده ترک را ندارد چون دست خودش نیست.اعتیاد با گذشت زمان هم فیزیک ( بدن ) و هم روح معتاد را تصرف کرده و باعث انحراف در معتاد خواهد شد.فرد معتاد باعث عذاب خود و اطرافیان است چون قادر به دیدن واقعیت نیست به همین دلیل در اکثر مواقع حمایت اطرافیان را از دست خواهد داد.مشاوره با شناساندن اعتیاد به خانواده و اطرافیان، آن ها را حامی و پشتیبان معتاد خواهد کرد به طوری که فرد معتاد را برای ترک کمک کند.

 • بالا بردن آگاهی

نخستین راهکار مشاوره ترک اعتیاد بالا بردن آگاهی معتاد و خانواده اش از اعتیاد برای شروع ترک اعتیاد است.بنابراین خانواده ها و اطرافیان برای کمک به درمان بیمار باید به خوبی روی اعتیاد شناخت داشته باشند تا اگر بیمار دچار عوارض اعتیاد شد را درمان کنند.بالا بردن آگاهی از طریق مشاوره ترک اعتیاد در جلسات به وسیله خانواده ها برای شروع درمان اعتیاد صورت خواهد گرفت.

مسئله اعتیاد و مشاوره ترک اعتیاد

مشاوره ترک اعتیاد به هر صورتی که باشد ( غیر مستقیم یا مستقیم ) برای درمان اعتیاد لازم است و اکثر موارد ترک اعتیاد و انواع آن که بدون مشاوره صورت گرفته اند نتیجه بخش نبوده است.راه های زیادی برای درمان اعتیاد معرفی شده، از راه های دارویی تا غیردارویی همه و همه برای درمان اعتیاد است. در هر صورت شروع ترک باید با آماده کردن فکر فرد صورت بگیرد و مشاوره است که آمادگی های لازم را برای معتادان فراهم خواهد کرد تا فرد دوباره به مصرف برنگردد.بیشتر افرادی که توانسته اند دوران درمان اعتیاد را تحمل کنند از مشاوره چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری به وسیله خود و خانواده هایشان بهره برده اند.طبق آمارهای که ارائه شده سن اعتیاد پایین آمده است و اعتیاد به طور کلی بالا رفته است. چون فرد معتاد اراده ای در ترک ندارد پس باید اول کنترل شود و مشاوره ترک اعتیاد راهی برای کسب آگاهی در مورد اعتیاد بوده که با کنترل اعتیاد همراه است.

 

مسئله اعتیاد و مشاوره ترک اعتیاد

شما هم اگر برای ترک اقدام کرده اید حتما از خدمات مشاوره به هر صورتی که هست کمک بگیرید.

شروع مشاوره برای درمان اعتیاد

قبل از توضیح در مورد شروع مشاوره ابتدا بهتر است با نقش مشاوره در ترک اعتیاد آشنا شوید.نقش مشاوره ترک اعتیاد به صورت موارد زیر است.

 • آموزش معتاد و خانواده وی برای ترک اعتیاد
 • به کار گرفتن توانایی های معتاد در جهت درمان
 • بالا بردن انگیزه ترک
 • کاهش عود اعتیاد

و اما برای شروع مشاوره ترک اعتیاد باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد.

 • پذیرش اعتیاد توسط فرد معتاد

اولین مرحله از مشاوره مربوط به قبول کردن اعتیاد توسط فرد معتاد است. حتما شما هم از زبان بسیاری از معتادان شنیده اید که معتاد نیستم و فقط مصرف تفریحی دارم یا اگر لازم باشد حتما مصرف تفریحی خود را کنار خواهم گذاشت.معتاد با نپذیرفتن اعتیاد خود احساس خطر ندارد و قادر به ترک هم نخواهد بود.

 • آگاهی معتاد از عواقب اعتیاد

فرد معتاد چون گرفتار وسوسه و عوارض مواد است از وضعیت خود باخبر نیست به همین دلیل نیاز است که آگاه شود تا انگیزه ترک در وی به وجود بیاید و شروع به ترک کند.همچنین آگاه کردن معتاد از عواقب اعتیاد توسط مشاوره ترک اعتیاد برای بعد از درمان هم لازم است تا مبادا اعتیاد فرد دوباره عود کند.

 • حمایت

فرد معتاد به دلسوزی اطرافیان نیاز دارد. دلسوزی به جا و به موقع اطرافیان باعث دلگرمی او از ترک است. ( معتاد متوجه خواهد شد که اطرافیان او نه تنها او را اذیت نخواهند کرد بلکه حامی و پشتیبان او هستند. )

 • درمان نهایی اعتیاد

مشاوره درمان اعتیاد  و کمپ ترک اعتیاد بسیار موثرتر از چیزی است که تصور کرده اید. در درمان نهایی اعتیاد مشاور سبب ملایمت و رفتار مناسب با بیمار در دوران ترک است به طوری که بیمار زمانی رفتارهای خوب اطرافیان را ببیند با آرامش خاطر بیشتری درمان را ادامه خواهد داد.

( نباید با واکنش های بد، بیمار را از ادامه ترک منصرف و یا متوقف کند. )

مراجعه کردن به مشاوره برای ترک اعتیاد

طبق توضیحات گفته شده بیشتر آموزش های لازم از طریق مشاوره ترک اعتیاد در اختیار معتادان قرار داده خواهد شد.آموزش ها باید بیشتر در جوانان و نوجوانان رواج یابد زیرا جوانان و نوجوانان بیشتر در خطر اعتیاد قرار دارند.مراجعه به مشاوره برای ترک و درمان اعتیاد باعث ترک بهتر معتاد است و فرد معتاد از هر لحاظی در برابر اعتیاد ایمن خواهد شد و یا حتی از اعتیاد فرد ( بعد از درمان ) برای ادامه روند زندگی جلوگیری خواهد کرد.بیشترین کاربرد مشاوره برای درمان اعتیاد مربوط به دوره درمان اعتیاد است. قبلا هم گفتیم که معتاد باید اعتیاد خود را قبول کند تا به نتیجه برسد.بیشتر معتادان به خاطر اعتیاد خود ترد شده اند و به همین دلیل درمان اعتیاد سخت تر خواهد شد.به طور کلی مشاوره در ترک و درمان اعتیاد نتیجه مثبت و موفقی را در درمان دارد و فرد معتاد با مطرح کردن مشکلات خود با مشاوره به خوبی قادر به دریافت راهنمایی های خوب مشاور خواهد بود.

 

مراجعه کردن به مشاوره برای ترک اعتیاد

تفاوت مشاوره حضوری و غیرحضوری برای ترک اعتیاد

بیشتر مردم دوست ندارند که به صورت حضوری برای درمان اعتیاد مشاوره بگیرند و در اکثر مواقع زمانی مشاوره حضوری انجام خواهد شد که فرد در اعتیاد غرق شده است.یک مسئله که در مشاوره حضوری وجود دارد حضور افراد معتاد است. فرق بین مشاوره حضوری و غیرحضوری در بیان مشکلات است.افرادی که به صورت غیرحضوری برای مشاوره گرفتن به مشاور مراجعه کرده اند به خوبی مشکلات خود را بیان نخواهند کرد و حتی ممکن است برخورد برخی مشاوران با دیدن معتاد به گونه ای باشد که معتاد از مشاوره کردن منصرف شود.در صورت سخت بودن امکان مشاوره حضوری بهتر است از مشاوره تلفنی کمک بگیرید.

انتخاب مشاوره تلفنی برای درمان اعتیاد

به وسیله مشاوره تلفنی دسترسی به مشاوران بسیار راحت است. مشاوره ترک اعتیاد به صورت تلفنی مشاوره را بدون حضور فرد فراهم خواهد کرد. یکی از علل اصلی انتخاب مشاوره تلفنی برای درمان اعتیاد بیان مشکلات است.افراد در زمان کمی مشکلات خود را در طول شبانه روز مطرح خواهند کرد تا روش درمانی مناسب اعتیاد را با توجه به شرایطی که دارند از مشاوره دریافت کنند.همچنین هزینه مشاوره تلفنی ارزانتر از مشاوره حضوری است و برای شهرها یا روستاهای که مشاوره درمان اعتیاد را ندارند مناسب است.

مرکز مشاوره برای درمان اعتیاد

یک مرکز مشاوره چه به صورت تلفنی و چه حضوری خدمات و مشاوره خود را ارائه خواهند داد. مشاوران مرکز مشاوره یک کادر مجرب و متخصص هستند که تنها و تنها به هدف درمان اعتیاد خدمات رسانی خواهند کرد.همچنین یک مرکز مشاوره قادر به مشاوره دادن در زمینه های گوناگونی چون مسائل جنسی، زناشویی و غیره نیز است.

 

 

به این چند مطلب چند ستاره میدهید

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای مشاوره رایگان کلیک کنید