عوارض نرسیدن تریاک به معتاد (خماری)

عوارض نرسیدن تریاک به معتاد

عوارض ترک ناگهانی تریاک ترک تریاک و سندرم محرومیت معتاد از مواد معمولا طی ۴ تا ۱۲ ساعت پس از قطع مصرف یا اخرین مصرف تریاک ظاهر می شود، در طی ۴۸ ساعت به اوج خود می رسد و پس از یک هفته کاهش می یابد. ولی بعضی از علائم ممکن است تا ۶ ماه […]

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید