برچسب: اعتیاد به گل

  • آنچه درباره ماده مخدر گل نمی دانید

    آنچه درباره ماده مخدر گل نمی دانید

    آنچه درباره ماده مخدر گل نمی دانید آنچه درباره ماده مخدر گل نمی دانید ،متاسفانه امروزه در سطح شهر” گل “بعد از تریاک دومین ماده مخدر مصرفی در کشور معرفی شده است که یکی از دلایل آن می تواند تبلیغات زیادی در مورد عدم اعتیاد آور بودن این ماده مخدر…

برای مشاوره رایگان کلیک کنید