خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی

خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی ترک اعتیاد

حضور پزشک و معاینات ( در فضای درمانی مجهز به تجهیزات پزشکی ) در مرحله سمزدایی با این هدف انجام می گیرد تا بیمارانی که نیاز به حمایت دارویی دارند و یا بیماری همراه دارند. در مرحله سم زدایی کمک های لازم برای حمایت و سلامتی جسمی و سپری کردن راحت تر و قابل تحمل تر این مسیر می باشد.روانشناسی اعتیاد

مشاوره روانشناسی جهت تشخیص سلامت روحی و روانی مددجویان صورت می‌گیرد تشخیص بیماری هایی از قبیل افسردگی و PTST و… که خود باعث شروع اعتیاد و یا بازگشت به مصرف این عزیزان می شود می‌تواند با مشاوره روان درمانگر منجر به حل مسئله و بهبودی مستمر و پایدار گردد.

در موارد خاص نیز با تشخیص روانشناس مبنی بر درمان دارویی. و مددجو به روان پزشک ارجاع می‌شود. که در این صورت مددجو با تایید خانواده و معرف به همراه تیم همراه به مرکز روانپزشکی یا مطب روانپزشک ارجاع و پس از ویزیت به کمپ مراجعت می نماید. تمامی این مراحل جهت مانایی و پایداری درمان لازم و ضروری می باشد

خدمات پزشکی کمپ ترک اعتیاد همت

برای مشاوره رایگان کلیک کنید