برنامه غذایی کمپ

برنامه غذایی کمپ همت مرکز درمانی بازتوانی معتادین

روز هفتهمنو روز
شنبهماکارانی + سالاد کاهو ، کلم
یکشنبهعدس پلو + ماست
دوشنبهآش رشته
سه شنبهقورمه سبزی
چهارشنبهلوبیا پلو + ماست
پنج شنبهخورشت قیمه
جمعهآبگوشت

تهیه و آماده سازی منو روز با مواد اولیه تازه و پخت و پخش در شرایط استریل شده از امکانات ویژه کمپ همت است که با توجه به هزینه های درمانی و اقامتی ؛ خدمات غذایی را با کیفیت عالی ارائه میدهیم.

برای مشاوره رایگان کلیک کنید