درباره ما

موسسه ترک اعتیاد پیروان همت

موسسه کاهش آسیب پیروان همت در سال 1384 ابتدا با نام هدیه همت شروع به کار نمود و پس از 6 سال فعالیت در سال 1390 بنام پیروان همت تغییر نام داد و تا کنون 12 سال است که در زمینه سم زدایی ، بازتوانی ، درمان، مشاوره و پیش گیری فعالیت دارد.
مجموعه کاهش آسیب پیروان همت دارای سالن مجهز به خوابگاه، سالن سم زدایی، سالن اجتماعات، دفتر فرهنگی، بوفه مجزا و انبار وسایل مددجویان می باشد.
در برنامه درمانی مجموعه، پزشک متخصص، روان شناس، مددکاران اجتماعی و مددیاران اعتیاد مشغول به فعالیت و پیگیری های درمانی هستند.
و این مجموعه در برنامه آتی خود دارد که بتوانیم مجموعه های کارآفرینی جهت ایجاد اشتغال برای مددجویان بهبود یافته همین مرکز تاسیس نماییم.

معرفی مسئولان مرکز:

1-نام و نام خانوادگی : حسن جاجویی چیه
سمت شخص : مدیرعامل

2-نام و نام خانوادگی : دکتر سید ابوذر موسوی
سمت شخص : پزشک و مسئول فنی

3-نام و نام خانوادگی : سید حسین موسوی
سمت شخص : مسئول پذیرش و امور اداری

4-نام و نام خانوادگی : نسرین نوری
سمت شخص : روانشناس خانواده

5-نام و نام خانوادگی : احسان احمدی
سمت شخص : مددیار اعتیاد

6-نام و نام خانوادگی : بهرام شکوری
سمت شخص : مددیار اعتیاد